Rådgivning och Fakturamanual
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

OBS! Är du redan abonnent, kan du logga in på Fakturamanualens webbplats, genom att

klicka på denna länk: Fakturamanualen

Har du glömt Användarnamn och Lösen skicka e-post till info@jurab.nu

Varför behövs Rådgivning och Fakturamanual:
Detta är en tjänst som vänder sig till all personal som arbetar med kundfordringar, leverantörsskulder och inkassokrav/kravhantering, samt efterföljande betalningsfastställelse.

Arbetet på dessa områden kräver idag ett stort ansvar och kunnande. En alltmer komplicerad lagstiftning reglerar de flesta moment som genomförs, från första kundkontakt, till dess kundförhållandet upphör. För att personalen skall klara detta måste specialredskap och utbildning tillhandahållas.

Vad är Rådgivning och Fakturamanual:
Tjänsten är ett specialredskap för dig som arbetar med kundfordringar, leverantörsskulder samt inkasso och efterföljande rättsliga åtgärder. Det unika med denna tjänst är att du som abonnent har tillgång till en telefonrådgivningsfunktion avseende Fakturamanualens innehåll. Därutöver uppdateras din Fakturamanual löpande under ditt abonnemang, detta innebär att du alltid har senaste information i din Fakturamanual och alltid har telefonrådgivningen som stöd i ditt dagliga arbete.

Rådgivning och Fakturamanual innehåller följande områden:

 • FLÖDESSCHEMA-KREDIT-SÄKERHET-ORDER
 • BETALNINGSVILLKOR-FAKTURA-PÅMINNELSE
 • DRÖJSMÅLSRÄNTA-REFERENSRÄNTA
 • INKASSO-EFTERFORSKNING-ANSTÅND-AMORTERING
 • BETALNINGSFÖRELÄGGANDE-UTMÄTNING-KFM
 • REKONSTRUKTION-ACKORD-KONKURS-PRESKRIPTION
 • KOSTNADSERSÄTTNINGAR-UTLÄGG-ARVODEN
 • BLANKETTER-BREVMALLAR
 • UTBILDNING
 • ADRESSREGISTER-ORDLISTA
 • NOTISER-ARKIVFLIK
 • LAGTEXT-FÖRFATTNINGAR

JURAB:s mångåriga och dagliga kontakt med de praktiska problemen är nyckeln till det positiva mottagande som manualen fått på marknaden.

Ett abonnemang på Rådgivning och Fakturamanual ger Er:

 • Fakturamanualen i webbformat
 • 1års Telefonrådgivning
 • Uppdateringar under 1år (Utvalda NOTIS-Sidor även per e-post)
 • Ifyllnads- och utskrivningsbara exempelblanketter/brev i pdf. format på webbplatsen.

Vad kostar det:
1 200:-/år (exkl. moms)

Abonnemangsvillkor:
Abonnemanget löper årsvis tills vidare (pris år 2 osv. fn. 995:-). Uppsägning kan ske en månad före ny tolv månadersperiod, vilken framgår av fakturan.

Kontakta oss:
Har du frågor eller vill beställa så kan du kontakta oss per telefon 08-739 37 30, eller e-post info@jurab.nu