Om oss
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

Kort om JuraB
Vi är ett fristående konsult och utbildningsföretag med rikstäckande verksamhet. Vi har varit verksamma över tre decennier och vårt kontor finns i Stockholm.

Vi kvalitetssäkrar administrativa rutiner och kompetensutvecklar våra kunder genom personalutbildning och konsultinsatser samt med skrivna eller digitala processtöd. Våra kunder återfinns i den privata sektorn från medelstora bolag till de stora börsnoterade företagen. Inom den offentliga sektorn är våra huvudsakliga uppdragsgivare kommuner, landsting och statlig förvaltning.

Vi har specialiserat oss på den lagstiftning och de rutiner som påverkar hanteringen av inköp/upphandling och fordringsunderlag/krediter med efterföljande inkasso samt rättsliga åtgärder.

Vi har mångårig erfarenhet och våra kunder anlitar oss för spetskompetens som tillhandahålls inom följande huvudsakliga arbetsområden:

UTBILDNING
• Internt hos kunden
• Externt på hotell/konferensanläggningar

KONSULTUPPDRAG
• Administrativa rutiner för avtalshantering, debitering och inköp
• Kredithantering och kreditbevakning
• Inkassorutiner med tillhörande lagstiftning (betalningsföreläggande, utmätning)
• Rutiner för leveransvägran på grund av bristande betalning

MANUALER
• "Fakturamanualen" det dagliga stödet i arbetet på leverantörsreskontran, kundreskontran och kravreskontran. Stödet inkluderar ringpärm med innehållet i pappersformat, uppdateringar per brev och e-post, telefonrådgivning samt webbplats

POLICY/HANDBOK MED HANDLÄGGNINGSINSTRUKTIONER I WEBBGRÄNSSNITT
• POLICYGUIDEN för Kredit-kravpolicy/handbok eller Inköp-upphandlingspolicy/handbok ger er en kundanpassad policy/handbok för er verksamhet i webbformat.

INTERAKTIVA BREVMALLAR & BLANKETTER
• Hjälp och stöd för att formulera, skapa och legalt stämma av innehållet i brevmallar och blanketter för inköpsverksamheten och kredit-kravverksamheten.

Vårt kompetensområde spänner från det att första kontakt tas med kund/leverantör och avtal skapas till dess skulden betalas eller blir föremål för inkassoåtgärder samt efterföljande rättsliga åtgärder.

Testa oss som "bollplank" - innan ni inför nya rutiner, skapar en ny policy/handbok för inköps-/ kredit-kravverksamheten eller vidtar åtgärder i en specifik situation!

Bland våra uppdragsgivare finner du:

Gunnar Haglund vice vd
Hans Rinaldo ekonomidirektör
Roger Eklund ekonomidirektör
Kent Strömberg reskontrachef
Kent Lundwall kravansvarig
Lina Bernersson ekonom
Mats Dahlgren redovisningschef
Ritva Peterson ekonom
Inga Maj Wikström ekonom
Lennart Lind finanschef
Maud Eriksson redovisningschef
Harriet Forsberg Inköpschef
Kent Isbrand finanschef

Dessutom utbildar vi bl a Arla, Astra, ABB, Ericsson, Microsoft, Telia, Volvo samt de flesta av landets kommuner och landsting.

Önskar du ytterligare referenser, kontakta oss!

P.S. If you think education is expensive, try ignorance.
Myntat av Derek Boks, fd. rektor Harvard.

JuraB
Box 3343 165 21 HÄSSELBY

Telefon 08-739 37 30
Telefax 08-759 53 64
E-post info@jurab.nu
Internet http://www.jurab.nu