Omfattning
Stora paketet: Lilla paketet:
 

Genomgång samt förslag till ändringar av:

 • Befintliga beslutsunderlag riktlinjer/policy/reglementen mm.
 • Rutiner för debitering-krav/inköp-avrop,
  • Hur ser underlagen ut?
  • Hur utförs varje steg i rutinen?
  • Är dessa steg  enligt gällande rätt, praxis samt den fastställda policyn?

Förslag till och upprättande eller förbättringar av:

 • Rutiner
 • Handläggningsinstruktioner
 • Blanketter
 • Brevmallar
 • Allmänna leveransvillkor/taxor

I leveransen ingår även:

 • Ett färdigt grundförslag till text för er Policy/handbok
 • Omformuleringar, förändringar enl. era önskemål i policy/handbokens text
 • Svar på frågor som uppstår under arbetets gång
 • Förslag på lösningar för frågor som uppstår under arbetets gång
 • Uppläggning av samtliga länkar till filer, webbplatser mm. enligt anvisning från kund
 • Exempel och förslag till användbara blanketter, brevmallar och övriga underlag i rutinerna i syfte att underlätta det dagliga arbetet.
 • Förslag till länkar med ytterligare information
 • Allert support, e-post meddelanden till kund om ändringar i lagstiftning, praxis mm. som kan påverka innehållet i er policy.
 • webbapplikation för policy/handbok och handläggningsinstruktioner med versions uppgraderingar.
 • Leverans i en ASP-tjänst med webbapplikation och fastställd policy/handbok med 2st standard handläggningsinstruktioner
 • Genomgång och utbildning i applikationens funktionalitet
 • Rätt till reducerat timarvode vid önskade ändrings/uppdateringsarbeten efter slutleveransen av fastställd version
 • Grupp erbjudande till reducerat pris vid förberedande utbildning
 • Specialpris för implementations-/breddutbildning efter fastställt innehåll och leverans
 • På platsen hjälp till reducerat timarvode

Omfattar:

 • Ett färdigt grundförslag till text för er Policy/handbok
 • Genomgång och utbildning i applikationens funktionalitet
 • Exempel på användbara blanketter, brevmallar i syfte att underlätta det dagliga arbetet.
 • Förslag till länkar med ytterligare information
 • Allert support, e-post meddelanden till kund om ändringar i lagstiftning, praxis mm. som kan påverka innehållet i er policy.
 • webbapplikation för policy/handbok och handläggningsinstruktioner med versions uppgraderingar.
 • Leverans i en ASP-tjänst med webbapplikation och fastställd policy/handbok med 2st standard handläggningsinstruktioner
 • Genomgång och utbildning i applikationens funktionalitet
 • Grupp erbjudande till reducerat pris vid förberedande utbildning
 • Specialpris för implementations-/breddutbildning efter fastställt innehåll
 • På platsen hjälp till reducerat timarvode

Listpris vid start inkl 1års användning: 17 000kr exkl.moms

Årsavgift år 2 osv.: 10 000kr exkl.moms

 

 

Listpris vid start inkl 1års användning: 47 500kr exkl.moms

Årsavgift år 2 osv.: 10 000kr exkl.moms